Publikace: MUDr. Igor Stupka

Stupka, I. :Replantace - indikační schéma. Zdravotnické noviny- Lékařské listy, Praha, Strategie zdraví, s.r.o. , XLIX,
2000, 24, s. 7-7.

Stupka, I., Veselý, J., Dražan, L., Hýža, P., Molitor, M., Kučerová, L., Dvořák, Z. (2004):
Foot morbidity following toe-to-hand transfers, Eur J Plast. Surg., 27: 283- 287. ISSN 0930-343

Stupka, I., Veselý, J., Dvořák, Z., Hýža, P., Novák, P. (2005): Skalpace prstů -  kasuistika,
8. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí 3-4. 11, Harrachov, Sborník abstrakt

Stupka I., Veselý J., Hýža P., Dvořák Z., Molitor M. (2007): Rekonstrukce chybějících prstů na ruce přenosem
prstu z nohy , Olprint Šlapanice, ( 2007), informační publikace pro lékaře, fyzioterapeuty a pacienty

Stupka, I., Veselý, J., Hýža, P., Kučerová, L., Dvořák, Z. (2003): Morbidita nohy po přenosu prstů,
Úraz chir. 2003, 10 (4): 28, (Abstract), ISSN 1211-7080

Stupka, I., Veselý, J., Hýža, P., Molitor, M., Kučerová, L., Dvořák, Z. (2004): Long-term result of digital reconstruction
using  toe-to-finger transfers, Eur. J. Plast. Surg. 27: 271- 282. ISSN 0930-343

Stupka, I., Vesely, J., Molitor, M., Hyza, P., Kucerova, L. (2004): Toe-to-hand  transfer: a donor site morbidity.
Magyar Traumatológia, Ortopédia, Készebészet, Plastztikai Sebészet, Abstract Book, Budapest, Hungary, A-0971,
ISSN 1217-32-31

Stupka, I., Veselý, J., Molitor, M., Dražan, L., Kučerová, L., Hýža, P., Hrbatý, J. (2003): Rekonstrukce palce přenosem
prstu z nohy, Úraz. chir., 10 (4):s. 26 (Abstract), ISSN 1211-7080

Drazan, L., Vesely, J., Hyza, P., Mrazek, T., Stupka, I. (2003) : Bilateral mastectomy with immediate DIEA flaps
reconstruction in BRCA positive patients. ANZ Journal of Surgery. 73 Supplement 2: A- 238, ISSN 1445-2197-
impact factor 0,742

Dražan L., Veselý J., Hýža P., Mrázek T., Stupka I., Molitor M. (2004): Oboustranná mastektomie s rekonstrukcí
u pacientek s vysokým rizikovým parenchymem prsní žlázy. XXVII.Brněnské onkologické dny, Brno 26.-28.5.,
Edukační sborník (abstract)

Dražan L., Veselý J., Hýža P., Stupka I. (2003): Oboustranná profylaktická mastektomie s rekonstrukcí u BRCA
pozitivních pacientek. Vybrané otázky Onkologie VII, Galén

Dvořák Z., Veselý J., Stupka I., Hýža P., Novák P., Justan I. (2007): Advantages and disadvantages of  košer trapezius myocutaneus flap, International Congress of Plastic Surgery Brno, Sborník abstrakt, ISBN: 978-80-239-9323-3

Hyza, P., Vesely, J., Stupka, I., Cigna, E., Monni, N. (2005): The Bilobed Arterialized Venous Free Flap for Simultaneous Coverage of 2 Separate Defects of a Digit. Annals of Plastic Surgery. 55(6): 679-683. (impact factor 0,79)

Hyza, P., Vesely, J., Drazan, L., Stupka, I., Ranno, R., Castagnetti, F. (2007): Primary Vein Grafting in Treatment of Ring Avulsion Injuries: A 5-Year Prospective Study. Annals of Plastic Surgery. 59 (2): pp. 163-167, (impact factor 0,79)

Hýža P., Veselý J., Drazan L., Stupka I., Molitor M., Justan I., Cigna E. (2005): Free "kite" flap pro rekonstrukci defektů na prstech, 8. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí 3-4. 11., Harrachov, Sborník abstrakt

Justan I., Hýža P., Novák P., Mrázek T., Stupka I., Veselý J. (2005): Srovnání dynamické a statické fixace ECRL na EPL,
8. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí 3-4. 11., Harrachov, Sborník abstrakt

Justan, I., Hýža, P., Stupka, I., Mrázek, T., Veselý, J. (2007): Transfer of extensor carpi radialis longus to extensor policis longus, Sborník abstrakt, International Congress of Plastic Surgery Brno, 2007, ISBN: 978-80-239-9323-3

Molitor, M., Veselý, J., Dražan, L., Stupka, I., Kostřica, R., Hložek, J., Smilek, P. (2004): Bazaliom - málo zhoubná rakovina kůže? Celostátní sjezd plastických chirurgů, Hradec Králové, CZ, LF UPAL, 28-29. 5. s. 36- 36,
(Abstrakt) ISBN 80-86225-45-3

Sukop, A. , Tvrdek, M. , Dušková, M. , Válka, J. , Veselý, J. , Stupka, I. (2004) : History of upper extremity replantation
in the Czech Republic and worldwide, Acta chirurgiae plasticae 46 (4)  pp. 99- 104  

Veselý, J., Stupka, I., Dražan, L., Holusa, P., Licata, G., Corradini, B. (2001): DEIP Flap breast reconstruction - new experience, Acta chir. plast., 43, 1, pp. 3-6

Veselý, J., Dražan, L., Hrbatý, J., Stupka, I. (2000): Microsurgical reconstruction in patients with head and neck tumours.
In Molitor Martin: Advances in surgery of facial skeleton and soft tissues. Praha, The Faculty of Medicine,
Charles University, Praha, p.10

Veselý, J., Hrbatý, J., Molitor, M., Stupka, I., Hýža, P. (2002): Rekonstrukce prsů po ablaci nebo subkutánní mastektomii, Slovenský chirurg č. 1, ročník 6, str. 19-23, 2002, ISSN 1335-2954

Veselý, J., Hrbatý, J., Výška, T., Stupka, I., Hýža, P.: Replantation of totally amputated ears, Eur. J. Plast. Surg. 2002,
25(5): pp. 263-66 (impact 0,174)

Veselý, J., Kučera, J., Hrbatý, J., Stupka, I., Rezai, A.(1999): Our Standard Method of Reconstruction of the Penis
and Urethra in Female to Male Transsexuals. Acta Chirurgiae Plasticae, Vol. 41., 2, p. 39-42 ISSN 0001-5423

Veselý, J., Stupka, I, Molitor, M., Hýža, P. (2002): A variety of methods for penile reconstruction, Eur. J. Plast. Surg. ,
25: pp. 292-8  (impact 0,174)

Vesely, J., Stupka, I., Hyza, P., Molitor, M., Kucerova, L., Dvorak, Z. (2004): Functional and aesthetic Long-term Results of Toes-to-Hand Tranfers. Magyar Traumatológia, Ortopéda, Készebészet, Plastztikai Sébészet, Abstrakt Book, Budapest, Hungary, A-0972, ISSN 1217-32-31

Veselý, J., Stupka, I., Hýža, P., Justan, I., Konvičková, E. (2005): Rekonstrukční technika přenosu m. gracilis
u artrogryphosis multiplex,  8. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí 3-4. 11., Harrachov,
Sborník abstrakt

Veselý, J., Stupka, I., Justan, I., Hýža, P., Dvořák, Z. (2007): Koncept of facial nerve palsy reconstruction, Sborník abstrakt,  International Congress of Plastic Surgery Brno, 2007, ISBN: 978-80-239-9323-3

Vesely, J., Stupka, I., Molitor, M., Hyza, P., Hrbaty, J. (2003): Functional and aesthetic hand substitution by toe-to-hand transfers. ANZ Journal of Surgery. 73 Supplement 2: A186-A187. ISSN 1445-2197 (impact factor 0,742)

Veselý, J., Stupka, I., Molitor, M., Hýža, P., Dražan, L., Kučerová, L., Hrbatý, J. (2003): Funkční a estetická náhrada ruky přenosem prstů z nohy, Úraz. chir., 10 ( 4 ): 23 (Abstract) ISSN 1211-7080 

Veselý, J., Stupka, L, Molitor, M., Hýža, P., Dražan, L.: Mikrochirurgické rekonstrukční
možnosti v oblasti hlava-krk. Sborník abstrakt, 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy
a krku, str. 47, (Abstrakt) ISBN 80-239-5112-2

Veselý, J., Tecl, F., Stupka, I., (1999): Emergency Free Flap used for an unusual Leg Injury. Case Report. Scripta Medica (Brno), 72, p. 103-106. ISSN 1211-3395

Vesely, J., Stupka, I., Molitor, M., Hyza, P., Hrbaty, J. (2003): Functional and aesthetic hand substitution by toe-to-hand transfers. ANZ Journal of Surgery. 73 Supplement 2: A186-A187. ISSN 1445-2197 (impact factor 0,742)

Vesely, J., Hyza, P., Ranno, R., Cigna, E., Monni, N., Stupka, I., Justan, I.,; Dvorak, Z., Novak, P., Ranno, S. (2007): New Technique of Total Phalloplasty With Reinnervated Latissimus Dorsi Myocutaneous Free Flap in Female-to-Male Transsexuals. Annals of Plastic Surgery. 58(5): 544- 550

Veselý, J., Hrbatý, J., Stupka, I. (2000): Rekonstrukce mandibuly vaskularizovaným štěpem z fibuly. In Středoevropské sympozium V. Brněnské implantologické dny. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. 13-13. ISBN 80-210-2452-6.

Veselý, J. a kolektiv autorů, Plastická chirurgie pro lékařské fakulty a postgraduální výchovu, LF MU Brno 2007