MUDr. Igor Stupka, Ph. D.

Vzdělání:
1. Základní škola Lerchova 63, Brno, 1974 -1982
2. Gymnázium Křenová 36, Brno, 1982-1986
3. Lékařská fakulta MU v Brně, obor všeobecné lékařství, 1986 –1992

Atestace:
Atestace I. stupně z všeobecné chirurgie 1994
Atestace z plastické chirurgie 2001
Disertace na téma „Funkční náhrada ruky“ zakončená v roce 2008  získáním titulu Ph. D.

Postgraduální vzdělávání:
Předatestační stáž na I. a II. chir. klinice a II. Interní klinice FN U sv. Anny v Brně, na chirurgickém oddělení
Vojenské nemocnice v Brně, na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, v Ústavu chirurgie ruky
a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, zahraniční stáže - Klinikum Rosenheim v roce 2002, Klinukum
rechts der Isaar - Mnichov v roce v 2003.


Dosavadní praxe:
1. Neurochirurgické oddělení FN U sv. Anny v Brně 1992 -1996
2. Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny v Brně od 1996

Nynější zaměstnání:
Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny v Brně – vedoucí lékař JIP
Lékařská fakulta MU v Brně – odborný asistent

Spoluřešitel grantového projektu IGA  Funkční náhrada ruky“,
přednášky a praktická výuka na mezinárodních kurzech výuky laloků,
autor a spoluautor řady odborných publikací, přednášek a  učebních textů.

Pracovní zaměření:
Kromě kosmetické a estetické chirurgie se zabývá rekonstrukční chirurgií, mikrochirurgií a chirurgií ruky (replantace, přenosy prstů z nohy na ruku, rekonstruce obličejových částí po úrazech a onkologických operacích apod.)

Členství v odborných a profesních společnostech:
Neurochirurgická společnost
Česká společnost plastické chirurgie
Česká společnost chirurgie ruky
Česká lékařská komora

Držitel licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie